Breaking Business News | Breaking business news AM | Breaking Business News PM

Ng? ?huatanga ka akona mai ki a t?tou e te ao M?ori, m? te ao pakihi o ?p?p?

13 Sep 2021

Illustration by Isobel Joy Te Aho-White Author provided

Mai i te ?tita: N? Piripi Walker i whakam?ori t?nei tuhinga m? Te Wiki o te Reo M?ori. P?whiria ki konei hei p?nui i t?nei tuhinga ki roto i te reo P?keha.

Ki te h?koi koe ki roto i t?tahi r?ma poari, kura pakihi r?nei, ka rongo koe i ?tahi ingoa, hoki atu, hoki atu, e whakatairangatia ana: Ko Apple t?r?, Tesla t?r?, ko Google t?r?, ar? atu, ar? atu. Kei hea ng? ingoa nunui, me ng? k?rero whakaharikoa mai i te ao M?ori? K?ore i te rahi rawa.

He mea p?uri. Ar? te tini o ng? kamupene M?ori hei akoranga m? t?tou i roto i ? t?tou mahi whakahaere, whakapakari hinonga, kia toit? te ?hua, kia nui ng? hua m? te motu katoa — he wh?inga ?nei k?ore i tutuki i te huhua o ng? kamupene o te ao arumoni.

He tini ng? m?ramatanga m? te whakahaere auaha, whakahaere toit? kua tuia ki roto i ng? t?tai k?rero o te ao M?ori — mai i a Kupe me te toronga mai o tana tira i te kitenga tuatahi o Aotearoa e 800 tau ki mua, tae atu ki ?tahi mahi o ?nei ngahuru tau tata hei whakaora i te reo, te whawhai m? te whenua me te tiaki w?hi tapu.

Me k?, e toru pea ng? m?t?pono whakahaere hei whakakapi i ?nei m?ramatanga. E mea ana m?tou ka noho ?nei hei kaupapa e ara p?putu an? i roto i ng? k?rero pakihi whakaharikoa ? ng? r? e t? mai nei.

Me h?pai tautuhitanga wh?nui k? atu o t?nei mea te ekenga taumata pakihi

T?tahi ?huatanga e kitea nuitia ana i roto i ng? whakahaere M?ori, ka tere kitea hoki i roto i ? r?tou mahere rautaki, ko te aro nui ki te whai i ng? painga huhua, kaua ko ng? painga ahumoni anake.

I ?nei r? hoki, e k? ana ng? kamupene nui whakaharahara, ko te toit? me ?tahi wh?inga ehara i te ahumoni t?tahi uara nui ki a r?tou. Ahakoa ?n? whakapuakanga a ng? kamupene nei, e ai ki te titiro a te nuinga o te tangata, k?ore an? ng? wh?inga taketake o aua kamupene kia huri ki ?hua k? — e noho tonu ana ko te whai kia hua ake he hua moni m? te hunga pupuru p?nga, te wh?inga nui.

K?ore e p?nei m? te tino nuinga o ng? hinonga M?ori, ki a r?tou ko ng? p?nga ?-hapori, ?-taiao, ?-ahurea kei te p? tonu o ? r?tou mahi. He ?huatanga t?nei e m?hiotia ana i te ao M?ori, n? te mea, ka noho ?nei uara i waenga p? o te ahurea.

Ka kitea te whakaaro nui ki te hapori, ki te taiao hoki i te ao M?ori katoa, mai i ng? pakiwaitara o tua whakarere, ki ng? karakia ka t?kina i mua i ng? ?huatanga nunui.

He mea taketake hoki ng? whakaaro whakap?mau i te hapori, i te taiao i roto i ng? tikanga, te p?naha o ng? uara me ng? mahi ka noho hei w?hi m? t? t?tou ?hua noho.

Ehara i te mea ka wareware ng? umanga M?ori ki ng? ?huatanga o te nuinga o te ao m? te ine i te ekenga taumata. Me k?, ko te ?hanga M?ori te w?hanga hohoro rawa ki te tupu o te ?hanga katoa o Aotearoa, ina tirohia te taha ahumoni anake.

Otiia, ko t? te nuinga o ng? kamupene o te ao he aru i te huamoni, ko t? ng? kamupene M?ori (me k?, ng? umanga iwi taketake huri noa i te ao), he ara, he pou t?nei mea te mahi moni hei whakap?mau i ?tahi atu ekenga taumata tiketike k? atu: te oranga o te iwi, te wh?inga reo i waenga i ng? iwi o te whenua o te ao, me te toit? o te taiao.

Te titiro whakamua ki ng? whakatupuranga k?ore an? kia wh?nau mai

T?tahi, ko te mahi a te whakahaere M?ori he titiro whakamua ki tua atu i ng? pae t?tata, i mua an? i t?na whakatau take nunui.

I ng? kaporeihana e m?hio nuitia ana, ka aro nui ng? kaiwhakahaere ki ng? putanga hua hauwh? tau, ki ng? hua ?-tau r?nei. Ko t? ng? whakahaere M?ori he ?ta whiriwhiri kaupapa m? ng? hua ka puta m? ng? whakatupuranga kei mua i te aroaro, hei ng? ngahuru tau, ng? rau tau hoki kei mua.

Hei tauira, i te tau 1975, i hangaia tahitia e Ng?ti Raukawa, e Ng?ti Toa me Te Atiawa t?na mahere 25 tau te roa, e m?hiotia nei ko Whakatupuranga Rua Mano. T?tahi o ng? hua o t?nei rautaki ko Te W?nanga o Raukawa, he w?nanga t?nei m? ng? akoranga aro ki te ao M?ori, k?tahi an? he w?nanga p?nei ka whakat?ria i te ao hou.

I ?nei tau tata, kua t?mata te mahi a te Kaporeihana o Wakat? i t?na mahere rautaki neke atu i te 50 te wh?roa. E mea ana a Rachel Taulelei, tumuaki o te kamupene kai, inu hoki a Wakat? e m?hiotia nei ko Kono, e mahi ana te kamupene i raro an? i ?na tirohanga 500 tau i roto i ana mahi whakamahere.

Ko t?tahi take nui i p?nei ai te roa o te toronga whakaaro o ng? whakahaere M?ori ko te whakapapa. Kei runga noa atu te whakapapa i ng? k?wei whakaheke noa iho o te tangata, i te ao M?ori. He uara, he ?huatanga noho, ehara au i te tangata takitahi, engari he hononga, he uri n? ?ku t?puna, heke mai ki ahau, ?, heke atu ana ki ng? whakatupuranga o ?p?p?.

Ng? hononga ki te hapori

Hei kupu whakamutunga, whakatairanga ai t?nei mea te umanga M?ori i t?na hapori hei p?tahi m? ng? whakaaro o ng? whakahaere. Ka whakaatatia t?nei i roto i te ?hua o t? r?tou waihanga, whakahaere hoki i ? r?tou mahi haut?.

Hei tauira, he mea tohu ng? mema poari o ng? k?poreihana nunui (te hunga kawe haepapa m? te ahunga o te ihu o te waka o te hinonga) e ?tahi mema o n?ianei, n? t? r?tou matatau ki ao pakihi. Hei ng? whakahaere M?ori, he mea p?ti k? ng? poari i runga an? i te p?ti o ng? mema katoa o t? r?tou hapori.

N? konei, he matahuhua ng? poari o ng? whakahaere M?ori, te matatau, ng? whakaaro, huri noa i te t?pu.

Ko te mea nui pea, ka rangona ng? reo me ng? whakaaro o te hapori i ng? whakatau hira a te hinonga, n? te p?titanga o ng? mema poari e te hapori.

Hei tauira an?, ko t?tahi o ng? whakahaere M?ori e m?hiotia ana e m?tou kua kawea k?tia ?na mahi taketake kia hora whare p?pori, n? te kore whare t?tika m? te tini o te tangata o te hapori.

He mea ?taahua te huringa o ng? whakaaro o Aotearoa i ?nei tau tata ki t?na taha M?ori. Ahakoa he maha ng? mahi k?ore an? kia tutuki, kua huri ng? whakaaro, kua huri hoki ng? ng?kau o ng? t?ngata o Aotearoa m? te painga o te ako i te reo me te whakamiha atu ki ng? toi M?ori.

He akoranga nui ng? whakaaro M?ori m? te pakihi, m? te whakahaere, m? t?tou. M? ?na ara whakatika i te korenga e ?rite o te whiwhinga, me te panonitanga ?huarangi, ka ?whina te ao M?ori i a t?tou katoa kia piki an? te pai o ? t?tou umanga.

The authors do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.


Read the full article here.
This content was originally published by The Conversation. Original publishers retain all rights. It appears here for a limited time before automated archiving. By The Conversation

Covid-19 – Johns Hopkins University

Download brochure

Introduction brochure

What we do, case studies and profiles of some of our amazing team.

Download

Global Advisors | Quantified Strategy Consulting